Селищенська громада
Черкаська область, Звенигородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

2021

       ПОГОДЖЕНО

       Сільський голова

 

       _________  Анатолій ПАРХОМЕНКО

       15.01.2021 року

                   ЗАТВЕРДЖЕНО     

                     Начальник Фінансового відділу

                 Селищенської   сільської ради

                        _______Людмила РУЖИЦЬКА                                                                                

                 15.01.2021 року

                             

                               

 ПЛАН РОБОТИ

Фінансового відділу Селищенської сільської ради

на 2021 рік

 

          Напрямок діяльності: бюджетна політика у сфері місцевого бюджету.

 

        Ціль: якісне управління бюджетним процесом, спрямоване на гарантоване виконання дохідної частини  та збалансоване виконання видаткової частини бюджету  Селищенської сільської територіальної громади

 

                                                 1. Організаційна робота:

 

з/п

Назва

Термін

виконання

Відповідальний

виконавець

1.1

Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету Селищенської сільської територіальної громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України

Протягом року

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

1.2

Надання консультацій, методичної допомоги працівникам бюджетних установ з питань бюджетного законодавства

Протягом року

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

1.3

Використання в роботі запровадженої інформаційно - аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA»

Протягом року

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

1.4

Підготовка плану заходів щодо організації роботи із складання прогнозу бюджету сільської територіальної громади на 2022 – 2024 роки на затвердження виконавчим комітетом Селищенської сільської ради

До 15 травня

Начальник фінансового відділу

 

1.5

Підготовка плану заходів щодо складання проєкту бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік на затвердження виконавчим комітетом Селищенської сільської ради

До 15 cерпня

Начальник фінансового відділу

1.6

Забезпечення публічної інформації, у формі відкритих даних, розпорядником яких є фінансовий відділ Селищенської сільської ради на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних

Протягом року

Головний спеціаліст

 

                                                                 2. Бюджетний процес:

 

2.1

Затвердження та надання лімітних

довідок головним розпорядникам

коштів про бюджетні асигнування для

складання кошторисів видатків, планів

асигнувань та штатних розписів на 2021

рік

У двотижневий термін з дня прийняття рішення про бюджет сільської територіальної громади

 

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.2

Складання та затвердження розпису доходів і видатків бюджету Селищенської сільської територіальної громади на 2021 рік, бюджетних асигнувань по головних розпорядниках бюджетних коштів з помісячним розподілом відповідно до бюджетної класифікації

У місячний термін з дня прийняття рішення про бюджет сільської територіальної громади

 

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.3

Проведення оцінки відповідності законодавству бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, проектів зведених кошторисів для складання розпису бюджету

Протягом року

Начальник фінансового відділу,  головні спеціалісти

2.4

Забезпечення відповідності розпису бюджету встановленим бюджетним призначенням, виконання розпису доходів і видатків бюджету

Протягом року

Головні спеціалісти

2.5

Перевірка кошторисів видатків, планів асигнувань та штатних розписів на 2021рік

Січень - лютий

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.6

Погодження: паспортів бюджетних програм головних розпорядників коштів на 2021рік через IAC«LOGICA» паспортів бюджетних програм із внесеними змінами через IAC«LOGICA»

Протягом року

Начальник фінансового відділу

2.7

Складання та подання до УДКСУ  місячної та квартальної звітності у 2021 році про виконання кошторису витрат на утримання Фінансового відділу та фінансового стану установи

У встановлені УДКСУ терміни

Головний спеціаліст

2.8.

Організаційні заходи щодо публічного представлення звіту та інформації головних розпорядників бюджетних коштів про виконання бюджету за 2020 рік

Лютий - березень

Начальник фінансового відділу

 

2.9

Підготовка та подання на розгляд сільської ради проектів рішень:

  • Про затвердження звітів про виконання бюджету Селищенської сільської територіальної громади:

- за І квартал;

- перше півріччя;

- та 9 місяців 2021 року;

  • Про внесення змін до рішення «Про бюджет Шевченківської сільської територіальної громади на 2021 рік»

Протягом року

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.10

Приводити у відповідність до бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування бюджету, здійснювати протягом 2021 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та обласного бюджету, інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями, розпорядженнями та рішеннями обласної ради

Протягом року

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.11

Здійснення прогнозування, планування, виконання та аналіз надходжень до бюджету

Протягом року

Головний спеціаліст

2.12

Складання офіційних висновків про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету, про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів бюджету для прийняття рішення про внесення змін

Протягом року

Начальник фінансового відділу, головний спеціаліст

2.13

Фінансування видатків всіх галузей бюджету згідно помісячного розпису по кодах програмної і економічної класифікації на підставі заяв головних розпорядників коштів

Протягом року

Начальник фінансового відділу, головний спеціаліст

2.14

Складання та подання щомісячної інформації з питань забезпеченості коштами по заробітній платі. Надання бази даних по системі ІАС «Місцеві бюджети», АІС «Соціальні виплати»

Щомісяця

Головні спеціалісти

2.15

Складання прогнозу місцевого бюджету спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах соціально-економічного і культурного розвитку Селищенської  сільської територіальної громади

Липень

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.16

На підставі контрольних показників Міністерства фінансів України організація роботи щодо складання прогнозу бюджету на 2022-2024 роки

Серпень

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.17

Подання прогнозу бюджету Селищенської сільської територіальної громади на розгляд Виконавчого комітету Селищенської сільської ради

Серпень

Начальник фінансового відділу

2.18

Подання прогнозу бюджету Селищенської сільської  територіальної громади разом із пояснювальною запискою до сільської ради для розгляду

У п’ятиде-нний строк з дня схвалення прогнозу сільського бюджету

Начальник фінансового відділу

2.19

Робота над складанням проекту бюджету Селищенської сільської територіальної громади на 2022 рік: розрахунок прогнозу бюджету на 2022 рік, аналіз обсягів доходів та видатків бюджету згідно з розрахунками Мінфіну, підготовка відповідних матеріалів до проекту бюджету на 2022 рік; доведення до головних розпорядників коштів прогнозних обсягів трансфертів на плановий рік та особливостей їх розрахунків (в одноденний термін з дня їх отримання від МФУ); проведення звірки вихідних даних, що враховані при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів; здійснення розрахунків доходів та видатків до проекту бюджету

Вересень

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.20

Підготовка проекту розпорядження сільського голови «Про формування проекту бюджету Селищенської  сільської територіальної громади на 2022 рік та прогнозу на 2022-2024 роки»

Серпень

Начальник фінансового відділу

2.21

Розроблення та доведення до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів

Вересень

Начальник фінансового відділу

2.22

Складання бюджетного запиту по фінансовому відділу та проекту кошторису на 2022 рік через IAC«LOGICA»

Жовтень

Головні спеціалісти

2.23

Проведення аналізу бюджетних запитів на 2022 рік та наступні два роки поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, стосовно його відповідності меті, пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів

Жовтень

Головні спеціалісти

2.24

Прийняття рішення, за погодженням із сільським головою, про включення бюджетних запитів головних розпорядників коштів до проекту бюджету на 2022 рік перед поданням його на розгляд виконавчому комітету

Жовтень

Начальник фінансового відділу

2.25

Підготовка проекту рішення про бюджет Селищенської сільської територіальної громади на 2022 рік та його подання виконавчому органу сільської ради для схвалення

До 20 листопада

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.26

Підготовка та розгляд на засіданнях постійних депутатських комісій сільської ради проекту бюджету на 2022 рік

Листопад-грудень

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.27

Подання проекту рішення про бюджет Селищенської сільської територіальної громади на 2022 рік, пояснювальної записки та матеріалів, що додаються до проекту рішення до розгляду та затвердженню до 25 грудня включно.

Не пізніше, ніж 10 робочих днів до дати розгляду

Начальник фінансового відділу

2.28

Здійснення контролю за проведенням видатків бюджету

Постійно

Головні спеціалісти

2.29

Проведення аналізу обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей, причини їх виникнення та пропозиції щодо їх погашення

Протягом року

Головні спеціалісти

2.30

Розгляд у межах своєї компетенції звернень громадян, установ і організацій

Постійно

Головні спеціалісти

 

                 3. Бюджетний процес та етапи виконання по установі:

 

3.1

Складання паспортів бюджетних програм, кошторисів Фінансового відділу Селищенської сільської ради

Протягом року

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

3.2

Складання кошторисів видатків, планів асигнувань та штатних розписів Фінансового відділу Селищенської сільської ради на 2021 рік

Протягом року

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

3.3

Складання та подання до територіальних органів ДФС в Черкаській області звітності 

Протягом року

Головний спеціаліст

3.4

Складання та подання до Фонду соціального страхування Заяви - розрахунку страхувальника та повідомлення про виплату коштів застрахованим особам

В установлені ФССУ терміни у разі потреби

Головний спеціаліст

3.5

Забезпечення фінансуванням видатків фінансового відділу згідно помісячного розпису по кодах програмної та економічної класифікації на підставі платіжних документів

Протягом року

Головний спеціаліст

3.6

Складання місячної та квартальної бухгалтерської звітності, своєчасне придбання та списання використаних на потреби установи матеріалів та інших предметів, обладнання, інвентарю

Протягом року

Головний спеціаліст

3.7

Подання  інформації до Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації

Протягом року

Головний спеціаліст

3.8

Проведення інвентаризації матеріальних цінностей, основних засобів та майна установи згідно чинного законодавства

Один раз на рік перед складанням річного звіту

Головний спеціаліст

 

                    4. Питання для розгляду  на нарадах фінансового відділу:

 

4.1.

Про складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм головними розпорядникам коштів бюджету за 2020 рік

Лютий-березень

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

4.2

Про зміни до бюджетного законодавства та практичне застосування програмно- цільового методу в бюджетному процесі

Протягом року

Начальник фінансового відділу

4.3

Про стан дебіторської та кредиторської заборгованості у бюджетній сфері

Щомісяця

Начальник фінансового відділу

4.4

Про підсумки виконання дохідної та видаткової частин бюджету за відповідні звітні періоди поточного року

Щомісяця

Начальник фінансового відділу

4.5

Про забезпечення виконання вимог ст.77 Бюджетного кодексу України до кінця бюджетного періоду

Щомісяця

Начальник фінансового відділу

4.6

Про складання бюджетних запитів на 2022 рік та наступні два роки з урахуванням програмно - цільового методу формування бюджету через IAC«LOGICA»

Жовтень

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

4.7

Про нормативно-правові акти, які набудуть чинності з 01.01.2022 року

Грудень

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

 

 

 

       

          Начальник фінансового відділу                                   Людмила РУЖИЦЬКА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора