Селищенська громада
Черкаська область, Звенигородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Паспорти бюджетних програм

               

ЗАТВЕРДЖЕНО

                Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
          ЗАТВЕРДЖЕНО 
          Наказ / розпорядчий документ
          Виконавчий комітет Селищенської сільської ради
          (найменування головного розпорядника
           
          коштів місцевого бюджету )
          19.11.2021 р. № 135
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік
1. 0200000 Виконавчий комітет Селищенської сільської ради 04411728
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Селищенської сільської ради 04411728
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0213031 3031   1030  Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 23507000000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –0 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілбового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення сільської ради від 22.12.2020 року №3-29/VIII "Про бюджет Селищенської сільської територіальної громади на 2021 рік" із змінами.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо
8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
9. Напрями використання бюджетних коштів
                    гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 0 0 0
Усього 0 0 0
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
                    гривень

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
  Усього      
11. Результативні показники бюджетної програми 

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело
інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
             
  Сільський голова       Анатолій ПАРХОМЕНКО  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  ПОГОДЖЕНО:              
  Фінансовий відділ Селищенської сільської ради              
  Начальник Фінансового відділу Селищенської сільської ради       Людмила РУЖИЦЬКА  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  19.11.2021 р.              
  М.П.              
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               

ЗАТВЕРДЖЕНО

                Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
          ЗАТВЕРДЖЕНО 
          Наказ / розпорядчий документ
          Виконавчий комітет Селищенської сільської ради
          (найменування головного розпорядника
           
          коштів місцевого бюджету )
          19.11.2021 р. № 132
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік
1. 0200000 Виконавчий комітет Селищенської сільської ради 04411728
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Селищенської сільської ради 04411728
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0212152 2152   0763  Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 23507000000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –343300 гривень , у тому числі загального фонду – 85000 гривень та спеціального фонду – 258300 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ;
Закон України "Про доступ до публічної інформації";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілбового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сільської ради від 22.12.2020 року №3-14/VIII "Програма соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2021 рік" із змінами.
Рішення сільської ради від 22.12.2020 року №3-29/VIII "Про бюджет Селищенської сільської територіальної громади на 2021 рік" із змінами.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Забезпечення розвитку, вдосконалення надання медичних послуг на території громади
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку, вдосконалення надання медичних послуг на території громади
8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Забезпечення розвитку, вдосконалення надання медичних послуг на території громади
9. Напрями використання бюджетних коштів
                    гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Забезпечення розвитку, вдосконалення надання медичних послуг на території громади 85 000 258 300 343 300
Усього 85 000 258 300 343 300
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
                    гривень

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2021 рік 85 000 258 300 343 300
  Усього 85 000 258 300 343 300
11. Результативні показники бюджетної програми 

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело
інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  Обсяг видатків на придбання медичного обладнання грн. рішення 85 000,00 258 300,00 343 300,00
2 продукту          
  Кількість медичного обладнання од. розрахунок 8,00 3,00 11,00
3 ефективності          
  Середні витрати на придбання медичного обладнання грн. розрахунок 10 625,00 86 100,00 96 725,00
4 якості          
  Відсоток забезпечення видатків на медичне обладнання відс. розрахунок 100,00 100,00 200,00
  Сільський голова       Анатолій ПАРХОМЕНКО  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  ПОГОДЖЕНО:              
  Фінансовий відділ Селищенської сільської ради              
  Начальник Фінансового відділу Селищенської сільської ради       Людмила РУЖИЦЬКА  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  19.11.2021 р.              
  М.П.              
                     
                     
     

vvv

                ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
          ЗАТВЕРДЖЕНО 
          Наказ / розпорядчий документ
          Виконавчий комітет Селищенської сільської ради
          (найменування головного розпорядника
           
          коштів місцевого бюджету )
          19.11.2021 р. № 133
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік
1. 0200000 Виконавчий комітет Селищенської сільської ради 04411728
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Селищенської сільської ради 04411728
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0213033 3033   1070  Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 23507000000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –0 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про Державний бюджет на 2020 рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілбового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення сільської ради від 22.12.2020 року №3-12/VIII "Програма соціального захисту населення "Турбота" ЯСелищенської сільської ради на 2021-2022 роки" із змінами;
Рішення сільської ради від 22.12.2020 року №3-29/VIII "Про бюджет Селищенської сільської територіальної громади на 2021 рік" із змінами.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення перевезення пільгових категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом приміськими ма міжміськими маршрутами загального користування 
8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті
9. Напрями використання бюджетних коштів
                    гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті 0 0 0
Усього 0 0 0
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
                    гривень

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
  Усього      
11. Результативні показники бюджетної програми 

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело
інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
             
  Сільський голова       Анатолій ПАРХОМЕНКО  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  ПОГОДЖЕНО:              
  Фінансовий відділ Селищенської сільської ради              
  Начальник Фінансового відділу Селищенської сільської ради       Людмила РУЖИЦЬКА  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  19.11.2021 р.              
  М.П.             v

 

 

                ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
          ЗАТВЕРДЖЕНО 
          Наказ / розпорядчий документ
          Виконавчий комітет Селищенської сільської ради
          (найменування головного розпорядника
           
          коштів місцевого бюджету )
          19.11.2021 р. № 134
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік
1. 0200000 Виконавчий комітет Селищенської сільської ради 04411728
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Селищенської сільської ради 04411728
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0216020 6020   0620  Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 23507000000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –790560 гривень , у тому числі загального фонду – 790560 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ;
Закон України "Про доступ до публічної інформації";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілбового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення сільської ради від 21.10.2021 року №18-1/VIII "Про внесення змін до рішення від 06.05.2021 року №9-4/VIII "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Добробут" Селищенської сільської ради на 2021 рік";
Рішення сільської ради від 22.12.2020 року №3-29/VIII "Про бюджет Селищенської сільської територіальної громади на 2021 рік" із змінами.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування у сфері житлово-комунальних послуг та благоустрою
7. Мета бюджетної програми
Підтримка діяльності та сприяння поліпшенню фінансового становища комунального підприємства громади
8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Забезпечення фінансової підтримки комунального підприємства
9. Напрями використання бюджетних коштів
                    гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Фінансова підтримка комунального підприємства 790 560 0 790 560
Усього 790 560 0 790 560
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
                    гривень

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма фінансової підтримки КП "Добробут" Селищенської сільської ради на 2021 рік 790 560 0 790 560
  Усього 790 560 0 790 560
11. Результативні показники бюджетної програми 

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело
інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  обсяг поточних видатків грн. рішення 790 560,00 0,00 790 560,00
2 продукту          
  кількість комунальних підприємств од. рішення 1,00 0,00 1,00
3 ефективності          
  середні витрати на комунальне підприємство грн. розрахунок 790 560,00 0,00 790 560,00
4 якості          
  відсоток кількості комунальних господарств, яким планується надання підтримки відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
  Сільський голова       Анатолій ПАРХОМЕНКО  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  ПОГОДЖЕНО:              
  Фінансовий відділ Селищенської сільської ради              
  Начальник Фінансового відділу Селищенської сільської ради       Людмила РУЖИЦЬКА  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  19.11.2021 р.              
  М.П.              
   
                Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
          ЗАТВЕРДЖЕНО 
          Наказ / розпорядчий документ
          Виконавчий комітет Селищенської сільської ради
          (найменування головного розпорядника
           
          коштів місцевого бюджету )
          19.11.2021 р. № 131
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік
1. 0200000 Виконавчий комітет Селищенської сільської ради 04411728
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Селищенської сільської ради 04411728
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0217461 7461   0456  Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 23507000000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –5746690 гривень , у тому числі загального фонду – 4936918 гривень та спеціального фонду – 809772 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про Державний бюджет на 2021рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Рішення сільської ради від 22.12.2020 року №3-9/VIII "Програма  утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Селищенської сільської ради на 2021 рік",
Рішення сільської ради від 22.12.2020 року №3-29/VIII "Про бюджет Селищенської сільської територіальної громади на 2021 рік" із змінами.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
7. Мета бюджетної програми
Поточний та капітальний ремонти, утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
2 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
9. Напрями використання бюджетних коштів
                    гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
2 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 4 936 918 809 772 5 746 690
Усього 4 936 918 809 772 5 746 690
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
                    гривень

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма "Утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Селищенської сільської ради "на 2021 рік 4 936 918 809 772 5 746 690
  Усього 4 936 918 809 772 5 746 690
11. Результативні показники бюджетної програми 

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело
інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  Обсяг видатків для утримання автомобільних доріг  грн. рішення 4 936 918,00 809 772,00 5 746 690,00
2 продукту          
  Довжина автомобільних доріг км. розрахунок 210,00 0,38 210,38
3 ефективності          
  Середній обсяг витрат на 1 км доріг грн/годин розрахунок 23 509,00 2 130 979,00 2 154 488,00
1 2 3 4 5 6 7
4 якості          
  забезпечення проведення ремонтних робіт на ділянках автодоріг, що їх потребують відс. розрахунок 100,00 100,00 200,00
  Сільський голова       Анатолій ПАРХОМЕНКО  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  ПОГОДЖЕНО:              
  Фінансовий відділ Селищенської сільської ради              
  Начальник Фінансового відділу Селищенської сільської ради       Людмила РУЖИЦЬКА  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  19.11.2021 р.              
  М.П.              
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    v
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора