Селищенська громада
Черкаська область, Звенигородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ  СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ (СЕО) ПРОЕКТУ

Дата: 09.08.2023 15:07
Кількість переглядів: 164

                                                     ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

 СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ (СЕО) проекту

 

детальний план території , З МЕТОЮ ЗМІНИ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ (ЗЕМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ) ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОСНОВНИХ, ПІДСОБНИХ І ДОПОМІЖНИХ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ПЛОЩЕЮ 1,0500ГА, КАДАСТРОВИЙ НОМЕР 7122586700:04:001:0118 НА ТЕРИТОРІ сЕЛИЩЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ В АДМІНМЕЖАХ пЕТРУШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ зВЕНИГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ чЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Замовник: Селищенська сільська рада: 19443,  Черкаська обл., Звенигородський р-н,                         с. Селище, вул Центральна, буд. 17, телефон / факс. 04735-55445, +380 (96) 844-80-27, електронна пошта: silradaseleshe@ukr.net, код ЄДРПОУ 34207201.

 

Виконавець: ТОВ «Екологічний центр поводження з небезпечними відходами та промислової технології»: 18002, м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 102/1, код ЄДРПОУ 37715319.

 

вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний  план  є  містобудівною  документацією  місцевого  рівня,  яка  визначає функціональне  призначення,  параметри  забудови  земельної  ділянки  з  метою розміщення  об’єкту  будівництва,  формування  принципів  планувальної  організації забудови,  уточнення  в  більш  крупному  масштабі  положень  схеми  планування території  району,  визначення  планувальних  обмежень  використання території   згідно  з  державними  будівельними  та  санітарно-гігієнічними  нормами, формування  пропозицій  щодо  можливого  розташування  об’єкту  в  межах  однієї проектної  території  із  дотриманням  вимог  містобудівного,  санітарного, екологічного,  природоохоронного,  протипожежного  та  іншого  законодавства  з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012  «Склад  та  зміст  детального  плану  території», визначення  містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Детальним планом території розглядається сформована земельна ділянка, кадастровий номер 7122586700:04:001:0118, площею 1,0500га, яка розташована між населеними пунктами Петрушки та Галушки Селищної територіальної громади. Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер 265587410 від 13.07.2021року, земельна ділянка перебуває у приватній власності. В межах земельної ділянки, в східній її частині розташовані дві будівлі складів для готової продукції та шість піролізних печі об’ємом по 20м3 кожна для виготовлення активованого вугілля. Потужність виробництва становить 35 тон на місяць.

Детальний план території розробляється з метою розподілу існуючої земельної ділянки з кадастровим номером 7122586700:04:001:0118, загальною площею 1,0500га, на дві земельні ділянки, площею 0,3945га та 0,6555га. Цільове призначення земельної ділянки площею 0,3945га передбачається змінити із цільового призначення 01.03 Для ведення особистого селянського господарства на цільове призначення, 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Земельну ділянку площею 0,6555га залишити без зміни цільового призначення та використовувати за цільовим призначенням 01.03 Для ведення особистого селянського господарства.

Також детальний план території розробляється з метою видачі містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів будівництва. В межах земельної ділянки, площею 0,3945га передбачається нове будівництво адміністративно-побутового корпусу та навісу.

Проектне рішення детального плану території базовані на :

- врахуванні місця розташування території, визначення функціональної   організації складових комплексу, величину, місткість,  межі основних  структурно-планувальних елементів;    

- підставі аналізу існуючої містобудівної ситуації, врахуванням особливостей цього району з точки зору екологічних, санітарно-гігієнічних вимог,   інженерної підготовки території;  

- врахуванні існуючих транспортних зв’язків;      

- врахуванні  існуючих  планувальних  обмежень;       

- врахуванні  інтересів  власників  земельних  ділянок;      

- оптимальному розміщенні будівель, споруд, інженерного  і технологічного  обладнання..

Детальний план території має зв’язки та узгоджується з Генеральним планом території.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються детальним планом відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Відповідно до ст.3  Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», діяльність щодо планованої діяльності (зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення ), належить  до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно підпункту 3 пункту 2 частини 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

- забруднення атмосферного повітря від роботи технологічного обладнання – шість піролізних печі об’ємом по 20м3 кожна для виготовлення активованого вугілля;

- утворення  побутових і виробних  відходів,

- скиди стічних вод в відкриті водойми відсутні, водозабезпечення об’єкту здійснюється привозною водою, яка зберігається в ємкостях. Водовідведення дощових і талих вод здійснюється поверхневим методом в понижені місця з подальшим відведенням у зелені зони.

б)           для територій з природоохоронним статусом: Об’єкти природно-заповідного фонду та їх охоронні зони поблизу території детального плану та в зоні впливу його - відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Будь які ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення від ведення господарської діяльності на об’єкті -  відсутні.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування.

 Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування ситуації у випадку  не затвердження та не реалізації проєктних рішень детального плану території.

Альтернатива 2:

«Максимально сприятливий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування  ситуації, а саме впливу проєктних рішень на стан компонентів навколишнього  середовища, забезпечення екологічної безпеки та гарантування здоров’я  громадян, у випадку успішної реалізації запропонованих заходів із  використанням інноваційних технологій на засадах сталого розвитку.

Альтернатива 3:

«Технічна альтернатива» – використання альтернативного обладнання;

Альтернатива 4:

«Територіальна альтернатива» - проєктування  на інших земельній ділянці.

 

 

Дослідження,  які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

 Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту детального плану території відбувається відповідно до Закону України «Про стратегічну  екологічну оцінку» з використанням Методичних рекомендацій із здійснення  стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ  Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.). 

У процесі проходження стратегічної екологічної оцінки здійснюється:

-  збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів  навколишнього природного середовища при використанні даних, зазначених  у Регіональній доповіді про стан навколишнього природного середовища в  Черкаської області, Екологічному паспорті Черкаської області, Екологічних бюлетенях, даних Головного управління  статистики в Черкаської області тощо; 

- враховуючи рекомендації щодо проведення консультацій зі  спеціалістами, науковцями, профільними інститутами, експертними  організаціями тощо з метою отримання актуальної інформації стосовно стану  та використання території проєктування подається запит до Черкаського обласного центру з гідрометеорології для отримання кліматичної  характеристики, у тому числі рози вітрів для належного екологічного  проєктування території проєктування;  

- проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту детального  плану з точки зору екологічної ситуації; 

- врахування пропозицій та зауважень в процесі розробки СЕО, що були  надані органами виконавчої влади, котрі реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони  здоров’я населення; 

- проведення консультацій з громадськістю – громадських  обговорень та слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних  екологічних проблемних питань території проєктування, що вивчається, та,  водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації проєктних рішень детального плану території. 

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

            Пом’якшення  та  запобігання  потенційних  негативних  впливів  на довкілля  передбачається  здійснювати  шляхом  виконання  комплексних заходів, що включають:

  • ресурсозберігаючі  заходи  -  збереження  і  раціональне використання  земельних  та  водних  ресурсів,  повторне  їх  використання та ін.;
  • планувальні  заходи  -  функціональне  зонування,  організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;
  • відновлювальні  заходи  -  технічна  і  біологічна  рекультивація, нормалізація  стану  окремих  компонентів  навколишнього  середовища тощо;
  • захисні заходи  передбачають  на всіх етапах  реалізації проєкту Детальний план території  здійснювати  проєктні  рішення   у  відповідності  з нормами  і  правилами  охорони  навколишнього  середовища  і  вимог екологічної безпеки, в тому числі вимогам Закону України «Про охорону земель»;  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього  природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо;
  • охоронні заходи - передбачення системи моніторингу.

 

Пропозиції щодо структури та змісту

звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території подаються до

 Селищенська сільська рада: 19443,  Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Селище,              вул.  Центральна, буд 17, телефон / факс. 04735-55445, +380 (96) 844-80-27 електронна пошта: silradaseleshe@ukr.net.

 

Строки подання

Відповідно до п.5 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менше 10 днів з дня її оприлюднення.

 

Зауваження і пропозицій приймаються до 19.08.2023 р.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора